CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Drepturile și obligațiunile pacientului

Legea nr. 263-XVI din 27.10.2005. cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

Pacientul are dreptul la:

 • asistență medicală (obligatorie și benevolă)gratuită în volumul stabilit de legislație;
 • atitudine respectuoasă și umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vârstă, sex, apartenență etnică, statut socioeconomic, convingeri politice și religioase;
 • securitate a vieții personale, integritate fizică, psihică și morală, cu asigurarea discreției în timpul acordării serviciilor de sănătate;
 • reducere a suferinței și atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire și/sau intervenție medicală, prin toate metodele și mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al științei medicale și de posibilitățile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
 • opinie medicală alternativă și primirea recomandărilor altor specialiști, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislație;
 • informații cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea și modalitatea de prestare a serviciilor respective;
 • examinare, tratament și întreținere în condiții adecvate normelor sanitaro-igienice;
 • informații exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament și recuperare, profilaxie, precum și la riscul potențial și eficiența terapeutică a acestora;
 • exprimare benevolă a consimțământului sau refuzului la intervenție medicală și la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege și de alte acte normative;
 • la efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituția medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei și nu provoacă prejudiciu moral altor pacienți;
 • informație privind rezultatele examinării plângerilor și solicitărilor, în modul stabilit de legislație;

Responsabilitățile  pacientului:

 • Respectă programul terapiilor;
 • Respectă liniștea, ordinea și nu aduce prejudicii mobilierului din salon, hol, săli terapeutice, curte.
 • Pe perioada internării nu se părăsește incinta Centrului fără acordul personalului;
 • Să frecventeze Centrul cu îmbrăcăminte comodă, cât și încălțăminte de schimb;
 • Să efectueze zilnic igiena generală ori parțială după caz, aerisire, plimbări la aer liber;
 • Să aibă și să folosească obiecte de igienă personală;
 • Procedurile de reabilitare și alimentarea se va face în condiții de igienă deplină (spălarea mâinilor: înainte și după masă, după schimbarea scutecului, lenjeriei);
 • Respectarea recomandărilor medicale pe parcursul terapiei;
 • Orice tratament medicamentos se va administra de către însoțitor doar cu acordul personalului medical din secția neuro-reabilitare;
 • Este interzis fumatul și consumul băuturilor alcoolice în incinta și teritoriul Centrului;
 • In cadrul CRRC este limitat utilizarea gadgeturilor și telefoanelor mobile. Se permite doar în scop de legătură cu cei apropiați.
 • Părintele/însoțitorul își asumă responsabilitatea pentru siguranța și sănătatea copilului, în afara ședințelor de reabilitare pe parcursul internării în CRRC;
 • Să respecte drepturile și demnitatea altor pacienți, precum și ale personalului medico-sanitar
  În caz de nerespectare a Responsabilităților pacientului se raportează administrației Centrului și pacientul poate fi externat înainte de termenul prestabilit;

Legea nr. 263-XVI din 27.10.2005