CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Condiții de internare

Programarea pentru internare în cadrul IMSP CRRC este una dintre cerințele noastre conform regulamentului, deoarece pacienții sunt admiși în centru pe bază de programare. Scopul nostru este de a vă oferi siguranța de care aveți nevoie, de a vă înțelege necesitățile și de a vă ajuta să vă simțiți cât mai confortabil. La programare, însoțitorul pacientului va fi informat asupra faptului că internarea programată va fi efectuată în absența simptomelor de afecțiune respiratorie sau altă afecțiune acută. În cazul în care există unele semne de afecțiune respiratorie sau altă afecțiune acută, pacientul și/sau îngrijitorul va fi încurajat să informeze medicul care a programat internarea/medicul de familie și să rămână acasă, în supravegherea medicului de familie, care ia decizia privind conduita în funcție de situația determinată. În aceste cazuri internarea se amână cu programare ulterioară după însănătoșire, prin informare și coordonare cu IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii.

Acte necesare

Pacientul eligibil pentru terapie de reabilitare se prezintă la IMSP CRRC la data și ora când este programat, cu echipamentul și actele necesare pentru internare:

Extrasul-trimitere (formularul nr.027/e), eliberat de către medicul de familie sau medicul specialist, ce conține informații detaliate din Carnetul de dezvoltare a copilului (formularul nr.112/e), inclusiv: anamneza perinatală, datele examenelor clinice, paraclinice (neurosonografia, CT, RMN, examen radiologic etc., la prezența acestora) și de laborator (rezultatul examenului sumar al sângelui, urinei, realizate în ultimele 10 zile) la care se anexează:
• Certificatul despre starea epidemiologică eliberat de medicul de familie;
• Copia certificatului de naștere a copilului;
• Copia concluziei medicale pentru copilul cu grad de dizabilitate din copilărie până la vârsta de 18 ani (formular Nr.- 080/e) – dacă este prezent;
• Rezultate la investigații, consultații, concluzii privind starea de sănătate a copilului – dacă sunt prezente;
• Acordul informat semnat de unul din părinți/tutore legal, la internare;
• Alte documente impuse de situația epidemiologică din țară sau prin Ordin a Ministerului Sănătății sau Comisia Situații Excepționale – la necesitate.

Instrucțiunea metodică de trimitere a pacienților la tratament în cadrul IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

În cadrul Centrului sunt îndreptați la reabilitare copii cu afecțiuni neuro-motorii, cu vârsta cuprinsă între 0 luni-18 ani, din toate teritoriile administrative ale Republicii.

Principiul de bază în selectarea copiilor bolnavi pentru tratamentul de reabilitare în Centru este prezența resurselor de ameliorare sau vindecare, în rezultatul tratamentului de recuperare.

Trimiterea copiilor la reabilitare în Centru se efectuează în mod programat, conform listei de așteptare la numărul de contact: 022-737572.

Decizia privind trimiterea pacienților la tratamentul de reabilitare în Centru este luată de Consiliul Medical Consultativ (CMC) a Centrului Medicilor de Familie (CMF), în baza materialelor prezentate de medicul de familie și/sau alt specialist.

La trimiterea în Centru a fiecărui copil, se completează un extras-trimitere (Forma 027/e) semnat de membrii CMC a CMF de la locul de trai al pacientului.

Copiii de vârstă preșcolară și cei de vârstă școlară, care nu se deservesc de sine stătător, pe durata tratamentului în Centru sunt însoțiți de unul dintre părinți/tutore, căruia la necesitate medicul de familie îi eliberează concediu medical pe durata tratamentului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Părintele sau tutorele însoțitor al copilului, la internare cu copilul în Centru în secția staționar, beneficiază de cazare și alimentare, în mod gratuit.
În carnetul de dezvoltare a copilului (Formular nr. 112/e), în mod obligatoriu, sunt înscrise date privind trimiterea pacientului la tratament.

Datele privind înscrierea pacienților trimiși la tratament în centru sunt înscrise în Registru, care include: nr. d/o; numele, prenumele copilului, data, luna și anul nașterii, adresa la domiciliu, nr. de telefon; diagnosticul de bază; gradul de dizabilitate; perioada de tratament; numărul buletinului de identitate și semnătura părintelui/tutorelui. Registrul respectiv se păstrează în instituție nu mai puțin de 3 ani.

Procedura de externare

Cu 1-2 zile înainte de externare vor fi anunțate ziua și momentul externării, pentru ca dumneavoastră să vă puteți pregăti de plecare și să vă anunțați familia sau o persoană apropiată despre externare. În momentul externării din Centru, copilului i se eliberează un Extras-trimitere (Forma 027/e), în care obligatoriu sunt înscrise rezultatele investigațiilor și ale tratamentului administrat, precum și recomandări asupra conduitei cazului în condiții de ambulator (externarea pacientului se realizează doar în prezența medicului).

Important! Nu uitați să anunțați familia sau ruda cea mai apropiată despre externarea dumneavoastră. În cazul în care vă deplasați de sine stătător, păstrați o rezervă corespunzătoare de bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de drumul de întoarcere de la Centru spre casă.

Recomandări!

Atunci când vă adresați la Secția de internare, este binevenit să aveți cu dumneavoastră o copie a rețetei sau ambalajul și să cunoașteți dozele medicației pe care o administrați. Fișa de externare din spital sau ultimele investigații pe care le-ați făcut trebuie să le prezentați medicului.

Securitatea

Atenţie! Este strict interzis:

• Folosirea telefoanelor mobile cu cameră foto și video fără consimțământul personalului medical și utilizarea acestora în preajma zonelor de tratament al pacienților.
Vă atenționăm că administrația IMSP CRRC nu preia asupra sa răspunderea pentru lucrurile de valoare ale pacientului.
Este binevenit ca pacienții să trimită acasă toate obiectele de valoare sau să le încredințeze pentru păstrare rudelor. Se recomandă ca pacienții să păstreze doar sume mici de bani suficiente pentru acoperirea cheltuielilor zilnice și o rezervă corespunzătoare pentru drumul de întoarcere de la Centru acasă. Important! Nu uitați să comunicați personalului Centrului numele, prenumele, adresa și numărul de contact al rudei dumneavoastră mai apropiată.

Program și reguli de vizitare

Vizitele (la pacienții internați) de către alte persoane se efectuează în spațiile deschise (hol, parcul din jurul instituției). La necesitate, numărul de vizitatori se restrânge în scopul securității și din cauza evitării aglomerării în Centru. Copiii care însoțesc vizitatorii trebuie să fie supravegheați în permanență de un adult. Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiți secția sau spitalul, să respectați exigența dată.

De asemenea, este obligatoriu să urmați sfaturile și regulile personalului medical:
• Să păstrați igiena personală și să respectați regulamentul intern al spitalului.
• Să nu faceți vizite dacă sunteți răcit, aveți o boală infecțioasă sau nu vă simțiți bine.
• Să nu introduceți în incinta Centrului băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme.
• Să nu facilitați sub nici o formă părăsirea neautorizată a Centrului de către pacienți.