CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Politica de confidețialitate

Obiective generale

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii (CRRC) a elaborat Politica de confidențialitate (PC) în concordanță cu actele normative naționale și internaționale, care are ca obiectiv respectarea condițiilor de păstrare a datelor și informațiilor cu caracter personal, ce se referă la beneficiarii, donatorii și angajații CRRC. Angajamentul CRRC este de a nu divulga informații confidențiale a pacienților, a angajaților, la care are acces instituția în desfășurarea activității ce o are – oferirea serviciilor medicale specializate copiilor minori cu dificultăți și diferite forme de dizabilitate. Părinții pacienților instituției – reprezentanții legali ai copiilor minori, la fel se bucură de efectele prezentei politici.

 

Instrumentele internaţionale privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, include Carta Europeană a Drepturilor Pacienților – unde expres se stipulează DREPTUL LA INFORMAŢII PRIVATE ŞI CONFIDENŢIALITATE.

 

Instrumentele naţionale privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, includ Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Ordinul Ministerului Sănătății și Protecției Muncii nr.1497 din 14.12.2018, cu privire la aprobarea Politicii de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Sistemelor Informaționale Automatizate (SIA).

 

CRRC se angajează să nu dezvăluie nici o informație furnizată de subiecții de date cu caracter personal, exceptând situațiile legale. Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a CRRC, de aceea toate datele colectate se prelucrează în conformitate cu legislația națională din domeniul protecției datelor cu caracter personal și cadrul juridic european Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR).

Citeste mai mult