CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Portal Informativ

Clasifcarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii
Servicii de intervenție timpurie
Evaluarea dezvoltării copilului
Intervenția timpurie în copilarie
Dezvoltarea timpurie a copilului
Funcția Motorie Fină Bimanuală
Sistemul de Clasificare a Abilităţii Manuale pentru Copii cu Paralizie Cerebrală
Scala Ashworth Modificată
Sistemul de Clasificare a Funcţiei Motorii Grosiere
Formular de screening autism pentru copii, revizuit și completat
Viking Scala de vorbire
Sistemului de Clasificare a Abilităților de Alimentație și Băut
Sistemul de Clasificare a Abilităților de Alimentație și Băut- Algoritm