CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Serviciul dietologic

Secția preparare a hranei (serviciul dietologic)

 

Metoda nemedicamentoasă de tratament și profilaxie a maladiilor, alimentația curativă (dietoterapia) este foarte importantă. Această metodă este bazată pe folosirea factorilor naturali, care practic nu au consecințe și complicații nedorite.

 

Dietoterapia (alimentația curativă) este unul din componentele principale în terapia complexă a pacienților, în deosebi a copiilor. Combinarea dietoterapiei cu alte metode de tratament permite:

  • De a mări eficacitatea terapiei complexe
  • Creșterea toleranței la efort și capacităților intelectuale.
  • Vindecarea mai rapidă a pacienților.

Specialisti: Medic dietician, Asistent medical dietetician, Bucătar șef, Bucătari, Bucătari auxiliari, Îngrijitor de încăperi, Magazionier produse alimentare

 

Centrul dispune de bloc alimentar de tip centralizat care corespunde necesităților Centrului.

Blocul alimentar dispune de spații necesare pentru circuite funcționale salubre (conform cerințelor regulilor sanitaro-epidemiologice).

 

Blocul alimentar al centrului dispune de echipament funcțional adecvat condițiilor de păstrare a produselor alimentare și prepararea alimentelor. La fel dispune de utilaj și inventar tehnologic, de ustensilele necesare separat pentru manipularea materiei primă și a produselor culinare tratate termic.

 

Centrul dispune de sufragerie cu capacitate suficienta de a deservi pacienții din secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic cu spitalizare amenajată cu mese, scaune pentru adulți și pentru copii mari și mici.

Specialişti:

Medic dietician
Asistent medical dietetician
Bucătari
Îngrijitor de încăperi
Magazionier produse alimentare

Zilnic într-un loc vizibil în sufrageria Centrului se afișează meniul cu indicarea dietei conform vârstei și a cantității bucatelor gata.

 

Sunt afișate și lista de produse permise și interzise în cadrul centrului ce necesită a fi respectate cu strictețe.