CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională

Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională

 

Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională este o subdiviziune a IMSP Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii, ce are ca scop reabilitarea funcțiilor pierdute sau lezate în urma unor afecțiuni, traume, maladii congenitale sau dobândite și realizarea optimă a potențialului fizic, psihic al pacientului cu integrarea lui în societate.

 

Scopul major al secției este de a acorda servicii eficiente specializate de recuperare fizică și motorie a copiilor cu dizabilități neuromotorii cât mai timpurie. Profesioniștii secției vor propune proiecte și servicii individuale atât în scopul reabilitării medicale, depășirii retardului de dezvoltare, ameliorării stării generale, cât și asistență familiei în procesul de adaptare la dificultățile legate de problemele de sănătate și îngrijire ale copilului.

Specialiști: medic reabilitolog, medic kinetoterapeut, kinetoterapeut, asistent medical masor, asistent medical în reabilitare.

 

Secția urmărește realizarea următoarelor obiective:

 • Reabilitarea neuro-motorie a copiilor cu dizabilități și integrarea lor în societate.
 • Restabilirea funcțiilor lezate sau formarea mecanismelor de compensare ale organismului pentru obținerea independenței și a calității mai bună a vieții bolnavului.
 • Prevenirea progresiei maladiei și apariția complicațiilor.
 • Educarea și reeducarea funcțională a bolnavului, adaptarea și readaptarea lui pentru activități casnice și de autoîngrijire.
 • Instruirea sanitară a familiei și asigurarea suportului informațional pentru familia bolnavului, privind continuarea procesului recuperator.
 • Asistența multidisciplinară familiilor în scopul instruirii lor în problemele de îngrijire și comunicare a copiilor.

Specialişti

Medic Reabilitolog
Medic kinetoterapeut
Asistent medical masor
Asistent medical în reabilitare.

Organizarea și funcționarea secției

 

Capacitatea Secției permite acordarea asistenței de recuperare pe timpul zilei de până la 75 copii.

 

Fiecărui copil admis în Secției i se efectuează o evaluare complexă de către echipa multidisciplinară în cadrul căreia se stabilește starea somatică și neurologică a copilului, gradul de afectare a funcțiilor motorii, senzitive, cognitive, socio-emoționale și de adaptare. În rezultatul evaluării se elaborează un program individual de reabilitare.

 

Copiii frecventează Secția cu sau fără însoțitor, în dependență de vârstă, diagnostic funcțional și abilitățile intelectuale.

Activitatea secției

Activitatea Secției este desfășurată în spații înzestrate special pentru realizarea procesului de reabilitare: birourile medicilor (reabilitolog, kinetoterapeut), săli de kinetoterapie, fizioterapie, termoterapie, bazin, sală pentru terapie ocupațională, sală sportivă, cabinet de masaj, cabinet pentru stabilometrie, sală de protezare, teren de joc și sport.

 

 

Serviciile oferite în secție sunt adaptate cerințelor individuale ale copilului și familiei, acordând servicii de:

 • Diagnostic;
 • Evaluare multidisciplinară sau de specialist;
 • Program individual de reabilitare;
 • Kinetoterapia individuală și în grup;
 • Terapie ocupațională individuală și în grup;
 • Fizioterapie;
 • Termoterapie;
 • Terapie mecanică;
 • Ortezare;
 • Stabilometrie;
 • Hidrokinetoterapie individuală și în grup;
 • Scripetoterapie;
 • Servicii de socializare a copiilor cu dizabilități;

 

Echipa de recuperare este constituită din medic reabilitolog, medic kinetoterapeut, kinetoterapeut, asistent medical în reabilitare.

 

Consultația se desfășoară cu specialiști precum: neurolog, pediatru, ortoped-traumatolog, psihiatru psihoterapeut, logoped, psiholog, psihopedagog, asistent social etc.