CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator

 

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator este o subdiviziune a IMSP Centrului de Reabilitare pentru Copii și are drept scop identificarea, consultul, evaluarea inclusiv funcțională și imagistică, crearea planului individual de reabilitare a copiilor cu dizabilități neuromotorii și din grupul de risc, cu următoarea referire pentru Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională și Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială.

 

Specialiștii secției vor propune proiecte și servicii individuale în scopul reabilitării medicale, psiho-sociale, depășirii retardului de dezvoltare, ameliorării stării generale, asistența familiei în procesul de adaptare la dificultățile legate de problemele de sănătate și îngrijire ale copilului, elaborarea recomandărilor de recuperare la domiciliu.

Instrumentul de bază în prestarea serviciului de Intervenție timpurie reprezintă consultul multidisciplinar ce se efectuează la internare cu participarea Medicului Pediatru, Neurolog-pediatru, Reabilitolog, Asistenta medicală și copilul cu familia. La necesitate se cere și consultația altor medici și specialiști în psiho-pedagogie specială, logopezi, psihologi, kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali din cadrul instituție cu corijarea tacticii de tratament și reabilitare.
Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator urmărește realizarea următorilor obiective:
• Efectuarea unui program de screening cu evidențierea copiilor din grupul de risc, în cadrul serviciului de intervenție timpurie și încadrarea acestora în programe individualizate de reabilitare.
• Depistarea și diagnosticarea precoce a maladiilor neurologice.
• Corijarea tacticii de tratament neurologic la necesitate.
• Efectuarea metodelor instrumentale și imagistice de diagnostic: EEG, NSG, USG, ECG
• Analiza comparativă a rezultatelor investigațiilor pacienților cu dizabilități.
• Evaluarea dinamicii procesului de reabilitare se efectuează cu diversă periodicitate.

Specialişti

Medic Pediatru
Medic Neurolog-pediatru
Medic Reabilitolog
Medic Ortoped-traumatolog
Medic Psihiatru
Medic Psihoterapeut
Medic epidemiolog

Organizarea și funcționarea secției

Capacitatea Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator permite acordarea asistenței de recuperare în timpul zilei a 70 copii.
Intervenția timpurie în copilărie (ITC) constituie un sistem de suport pentru copii cu întârzieri în dezvoltare, dizabilități sau risc sporit și familiile lor. Scopul principal în intervenție timpurie este:
• Asigurarea asistentei adecvate la momentul necesar fiecărui copil cu tulburări de dezvoltare sau risc de apariție a acestora.
• Oferirea de suport familiei/îngrijitorului/reprezentantului legal pentru dezvoltarea armonioasă a copilului în toate ariile de dezvoltare.
Obiectivele principale în intervenție timpurie:
• Identificarea timpurie a tulburărilor de dezvoltare și a potențialilor factori de risc;
• Evaluarea necesitaților de ITC a copiilor cu tulburări de dezvoltare sau riscurilor pentru apariția lor;
• Evaluarea familiilor din punct de vedere social;
• Prestarea serviciilor de ITC în conformitate cu standardele în vigoare
• Facilitarea familiei la elaborarea și implementarea planului individual de ITC.

Programele cu durata curelor de tratament

 

Copii din program de intervenție timpurie

 • Pot beneficia de 3-4 cure pe an (în dependență de gravitate).
 • Durata unei cure de tratament – 10 zile cu ședințe zilnice (fără zilele de sâmbătă și duminică).
 • Pot beneficia de toată gama de proceduri necesare în număr de până la 3-4 tipuri de ședințe pe zi și cu accent în domeniul motor sau psiho-verbal (consultul specialiștilor nu va fi luat în considerare) și proceduri fizioterapeutice dacă este necesar.
 • La atingerea vârstei, copilul si familia ce necesită servicii de reabilitare va fi asigurată tranziția la alt program din cadrul Centrului sau va fi referit la alte instituții ce prestează serviciile necesare.

 

Copii cu vârsta până la 18 ani în program standard (cu ședințe zilnice)

 • Pot beneficia de 3-4 cure pe an (în dependență de gravitate).
 • Durata unei cure de tratament – 10 zile cu ședințe zilnice (fără zilele de sâmbătă și duminică).
 • Pot beneficia de toată gama de proceduri necesare în număr de până la 4 tipuri de ședințe pe zi și cu accent în domeniul motor sau psiho-verbal (consultul specialiștilor nu va fi luat în considerare) și proceduri fizioterapeutice dacă este necesar.

Copii cu vârsta până 18 ani în program prelungit (program peste o zi care poate continua după un program standard sau poate fi inițiat din start)

 • Pot beneficia de până la 10 zile cu ședințe peste o zi (absențele nu se recuperează).
 • Pot beneficia de 2 tipuri de ședințe din domeniul motor și la necesitate 1 tip de ședință din domeniul psiho-verbal (consultul specialiștilor nu va fi luat în considerare).

Criteriile de includere în program prelungit

 • Pacient după injectarea cu toxina botulinică tip A (Dysport) cu potențial de progresie funcțională (se exclud cazurile de injectare cu scop temporar fără progresie în dezvoltare).
 • Pacient după intervenție chirurgicală și/sau corecție ortopedică (perioada între 2 și 6 luni după intervenție).
 • Suspecție la diagnosticul de Paralizie cerebrală la copilul din intervenție timpurie, dar diagnosticul nu este confirmat.
 • Tulburări motorii grave cu potențial de recuperare bun.
 • Pacient cu patologie neuro-musculară sau altă patologie neurologică în asociere cu dereglări somatice moderate-grave cu un grad de toleranță la efort redusă (care nu poate fi inclus în program standard).

În caz de absență neîntemeiată de la ședințe în timpul curei de tratament acestea se anulează fără posibilitate de recuperare.

La întrerupere neîntemeiată mai mult de 3 zile (cu ședințe) pacientul se externează.

Copii în grupa ortopedică

 • Pot beneficia de 2-3 cure pe an (în dependență de gravitate).
 • Durata unei cure de reabilitare – 2 săptămâni calendaristice, cu ședințe zilnice – până la 10 zile (fără zilele de sâmbătă și duminică).
 • Pot beneficia de kinetoterapie în grup, hidrokinetoterapie în grup (în cazul patologiilor moderat și rapid progresive poate fi adăugată încă o procedură necesară).

Criterii de includere în grupa ortopedică:

 • Pacient cu diagnostic ortopedic confirmat.
 • Consultație la medicul ortoped în ultimele 6 luni.
 • Stare psihică stabilă cu comportament cooperant şi adecvat.
 • Vârsta pacientului 6-18 ani (grup 6-12 ani și/sau grup 13-18 ani).
 • Lipsa maladiilor în faza postacută precoce, hipertermiei, infecțiilor respiratorii acute etc.

Numărul de pacienți în grupa ortopedică până la 8 copii în grup.

Copii din grupa ortopedică nu beneficiază de investigații paraclinice.

Cerințe pentru hidrokinetoterapia în grup:

 • Stare psihică stabilă cu comportament cooperant şi adecvat.
 • Păstrarea unei igiene individuale corespunzătoare
 • Lipsa fricii de apă (hidrofobia)
 • Lipsa maladiilor în faza postacută precoce, hipertermiei, infecțiilor respiratorii acute etc.
 • Lipsa maladiilor cronice în acutizate – sau în fază de decompensare.
 • Lipsa dereglărilor sfincteriene
 • Lipsa plăgilor infectate, ulcerelor cutanate necicatrizate, dermatitelor atopice, micoze etc.
 • Lipsa maladiilor parazitare – helmintiazele, pediculoza etc.
 • Prezența echipamentului pentru bazin

 

Activitatea secției este desfășurată în spații cu dotare specială pentru realizarea procesului de diagnostic și consultativ: biroul consultului multidisciplinar, birouri medici (neurolog, pediatru, reabilitolog, psihoterapeut, ortoped), diagnostic funcțional ( EEG, Echo-EG, USG organelor interne și neurosonografie, ECG). Secția dispune de camera mama și copilul.

După finalizarea curei recuperatorii ce a avut loc în cadrul Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii pacientului i se eliberează un exstras-trimitere (Forma 027/e) cu specificarea tratamentului recuperator urmat și recomandările necesare.