CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Secția Intervenție Timpurie, Diagnostic și Consult cu spitalizare

Secția Intervenție Timpurie, Diagnostic și Consult cu spitalizare

Secția Intervenție Timpurie, Diagnostic și Consult cu spitalizare este о subdiviziune a IMSP Centrului de Reabilitare pentru Copii, și are drept scop identificarea, consultul, evaluarea inclusiv funcțională și imagistică, crearea planului individual de reabilitare a copiilor cu dizabilități neuromotorii, cu următoarea referire pentru secțiile Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională și Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială, acordarea serviciilor de consiliere și instruire familiilor acestora și serviciul de cazare cu asigurarea tuturor necesităților.

Scopul secției este de a oferi consult inițial multidisciplinar, la necesitate consult individual al specialiștilor, stabilirea diagnosticului clinico-funcțional, elaborarea planului individual de reabilitare, evaluarea dinamicii procesului de recuperare prin consult repetat, școala mamei și elaborarea recomandărilor de recuperare la domiciliu.

Specialiști: Medic Pediatru, Medic Neurolog-pediatru, Medic Reabilitolog, Asistent medical.

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic cu spitalizare urmărește realizarea următoarelor obiective:

 • Intervenție cât mai precoce prin servicii de reabilitare complexe copiilor cu patologie neurologică identificată și a celor din grupul de risc.
 • Abordarea multidisciplinară și holistică a pacientului și familiei
 • Corijarea tacticii de tratament neurologic la necesitate.
 • Efectuarea metodelor instrumentale de diagnostic: EEG, NSG, USG, ECG.
 • Procesul de reabilitare bazat pe obiective pentru atingerea independenței maxime posibile
 • Integrarea copilului în societate și creșterea calității vieții copilului și familiei.

Specialişti

Medic Pediatru
Medic Neurolog-pediatru
Medic Reabilitolog
Asistent medical

Organizarea și funcționarea secției

Organizarea interioară a spațiilor Secției destinate copiilor cu dizabilități corespund necesităților specifice și de vârstă ale acestora, asigură confort și siguranță.

Copiii vor fi internați în secție programat (cu înscrierea telefonică preventivă).

Internarea copiilor se va efectua până la ora 12.00; externarea se va efectua după ora 16.00. În prima și ultima zi copilul va beneficia de servicii de reabilitare în Centru.

 • Copii în cadrul secției Pot beneficia de 3-4 cure pe an (în dependență de gravitate).
 • Durata unei cure de tratament – până la 14 zile calendaristice.
 • Pot beneficia de toată gama de proceduri necesare în număr de până la 4 tipuri de ședințe pe zi și cu accent în domeniul motor sau psiho-verbal (consultul specialiștilor nu va fi luat în considerare) și proceduri fizioterapeutice dacă este necesar.

Trimiterea copiilor cu dereglări neuromotorii în Centru de Reabilitare pentru acordarea asistentei de reabilitare se efectuează în baza biletului de trimitere (forma-027/e) a CMC și a acordului informat semnat de unul din părinți. La biletul de trimitere se va anexa epicriza detailată din fișa de dezvoltare a copilului (forma-112/e), certificatul despre starea epidemiologică, copia certificatului de naștere, copia concluziei medicale pentru copilul cu grad de dizabilitate din copilărie până la vârsta de 18 ani (formular Nr.- 080/e) – dacă este prezent.

 

La momentul spitalizării în secție, pacienții sunt examinați de către specialiștii echipei multidisciplinare Medicul Pediatru, Medicul Neurolog-pediatru, Medicul Reabilitolog și Asistent medical, pentru aprecierea nivelului actual a copilului în toate ariile de dezvoltare, statutului social și familial, cu elaborarea programul individual de reabilitare conform indicațiilor și contraindicațiilor prezente.

Fiecărui copil admis în secție i se realizează o evaluare complexă care constă în aprecierea stării somatice, neurologice și psihologice a copilului; a funcțiilor psihice, capacităților individuale cognitive, motorii, senzitive, de comunicare, socio-emoționale și de adaptare.

 

Capacitatea secției permite acordarea asistenței de recuperare la 30 copii simultan cu însoțitor.

 

Copiii vor fi internați în secție cu însoțitor; Centrul va asigura o alimentație de 5 ori în zi atât copilului cât și însoțitorului.

 

Alimentația pacienților și însoțitorilor se face strict după cerințe și nu se permit alimente incluse în lista celor interzise în cadrul secției. La încălcarea acestei cerințe medicul curant în acord cu administrația își rezervă dreptul de a externa pacientul până la finisarea curei de reabilitare.

 1. Activitatea Secției Activitatea Secției este desfășurată în spații înzestrate, pentru realizarea procesului de evaluare, diagnostic, reabilitare și cazare: birouri medici (neurolog, pediatru, reabilitolog), 11 saloane cu mobilierul necesar organizate în blocuri separate, la fiecare 2 saloane un bloc sanitar, camera de odihnă pentru personal și izolator.Secția activează după următorul regim:
  • 07:00 – Deșteptarea;
  • 07:00 – 7:30 – Igiena personală;
  • 07:30 – 8:00 – Îmbrăcarea;
  • 08:00 – 9:00 – Dejunul la cantină;
  • 09:00 – 12:00 – Ședința de recuperare, evaluări/vizite specialist;
  • 12:00 – 13:00 – Prânzul la cantină;
  • 13:00 – 14:00 – Somnul/odihna;
  • 14:00 – 15:00 – Ședința de recuperare, evaluări/vizite specialist;
  • 15:30 – 16:00 – Chindii;
  • 16:00 – 17:30 – Ședința de recuperare, evaluări/vizite specialist;
  • 17:30 – 18:30 – Cina;
  • 18:30 – 19:30 – Vizita pacienților de către rude /plimbare la aer/relaxare în camera de joacă;
  • 19:30 – 20:00 – Vizita asistentei medicale;
  • 20:00 – 20:30 – Gustarea;
  • 21:00- 21:30 – Igiena personală și somnul.