CRRC logo

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

CRRC - Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Structura

Părțile componente ale IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii:
Părțile componente ale IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii:

1) Conducere și administrație;
2) Serviciul evidență contabilă;
3) Serviciul resurse umane;
4) Serviciul metodologic;
5) Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator;
6) Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic cu cazare;
7) Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională;
8) Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială;
9) Secția de preparare a hranei (serviciul dietologic);
10) Secția gospodărie.

Serviciul metodologic realizează studii științifice cu prezentarea acestora la nivel național și internațional cu elaborarea continuă a recomandărilor de fortificare a serviciilor prestate la nivel instituțional și alte instituții în domeniu din țară; propune spre aprobare către fondator recomandări întru echivalarea actelor normative în domeniul reabilitării copiilor cu vârsta de 0-18 ani.

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator
Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator este o subdiviziune a IMSP Centrul de Reabilitare pentru Copii și are drept scop identificarea, consultul, evaluarea inclusiv funcțională și imagistică, crearea planului individual de reabilitare a copiilor cu dizabilități neuromotorii și din grupul de risc, cu următoarea referire pentru

Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională și Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială.

Specialiștii secției vor propune proiecte și servicii individuale în scopul reabilitării medicale, psiho-sociale, depășirii retardului de dezvoltare, ameliorării stării generale, asistența familiei în procesul de adaptare la dificultățile legate de problemele de sănătate și îngrijire ale copilului și elaborarea recomandărilor de recuperare la domiciliu.

Instrumentul de bază în prestarea serviciului de Intervenție timpurie reprezintă consultul multidisciplinar ce se efectuează la internare cu participarea Medicului Pediatru, Neurolog-pediatru, Reabilitolog, Asistenta medicală și copilul cu familia. La necesitate se cere și consultația altor medici și specialiști în psiho-pedagogie specială, logopezi, psihologi, kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali din cadrul instituției cu corijarea tacticii de tratament și reabilitare.

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic ambulator urmărește realizarea următoarelor obiective:

• Efectuarea unui program de screening cu evidențierea copiilor din grupul de risc, în cadrul serviciului de intervenție timpurie și încadrarea acestora în programe individualizate de reabilitare;
• Depistarea și diagnosticarea precoce a maladiilor neurologice;
• Corijarea tacticii de tratament neurologic la necesitate;
• Efectuarea metodelor instrumentale și imagistice de diagnostic: EEG, NSG, USG, ECG;
• Analiza comparativă a rezultatelor investigațiilor pacienților cu dizabilități;
• Evaluarea dinamicii procesului de reabilitare se efectuează cu diversă periodicitate.

Detalii
Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic cu spitalizare
Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic cu spitalizare

Secția Intervenție Timpurie, Consult și Diagnostic cu spitalizare este о subdiviziune a IMSP Centrului de Reabilitare pentru Copii, și are drept scop identificarea, consultul, evaluarea inclusiv funcțională și imagistică, crearea planului individual de reabilitare a copiilor cu dizabilități neuromotorii, cu următoarea referire pentru secțiile Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională și Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială, acordarea serviciilor de consiliere și instruire familiilor acestora și serviciul de cazare cu asigurarea tuturor necesităților.

Scopul secției este de a oferi consult inițial multidisciplinar, la necesitate consult individual al specialiștilor, stabilirea diagnosticului clinico-funcțional, elaborarea planului individual de reabilitare, evaluarea dinamicii procesului de recuperare prin consult repetat și elaborarea recomandărilor de recuperare la domiciliu.

Detalii
Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională
Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională

Secția Reabilitare Fizică și Terapie Ocupațională este o subdiviziune a IMSP Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii, ce are ca scop reabilitarea funcțiilor pierdute sau lezate în urma unor afecțiuni, traume, maladii congenitale sau dobândite și realizarea optimă a potențialului fizic, psihic al pacientului cu integrarea lui în societate.

Scopul major al secției este de a acorda servicii eficiente specializate de recuperare fizică și motorie a copiilor cu dizabilități neuromotorii cât mai timpurie. Profesioniștii secției vor propune proiecte și servicii individuale atât în scopul reabilitării medicale, depășirii retardului de dezvoltare, ameliorării stării generale, cât și asistență familiei în procesul de adaptare la dificultățile legate de problemele de sănătate și îngrijire ale copilului.

Detalii
Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială
Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială

Secția Reabilitare Psiho-verbală și Asistență Socială este o subdiviziune a IMSP Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii, ce are ca scop abilitarea/reabilitarea funcțiilor cognitive, comportamentale, deficitelor de vorbire, consiliere psihologica și asistență socială etc.

Scopul major al secției este de a acorda servicii eficiente specializate de recuperare psiho-pedagogică și socială a copiilor cu dizabilități, cât mai timpurie. Profesioniștii secției vor propune proiecte și servicii individuale atât în scopul reabilitării medicale, depășirii retardului de dezvoltare, ameliorării stării generale, cât și asistență familiei în procesul de adaptare la dificultățile legate de problemele de sănătate și îngrijire ale copilului.

Detalii
Secția preparare a hranei (serviciul dietologic)
Secția preparare a hranei (serviciul dietologic)

Metoda nemedicamentoasă de tratament și profilaxie a maladiilor, alimentația curativă (dietoterapia) este foarte importantă. Această metodă este bazată pe folosirea factorilor naturali, care practic nu au consecințe și complicații nedorite.

Dietoterapia (alimentația curativă) este unul din componentele principale în terapia complexă a pacienților, în deosebi a copiilor. Combinarea dietoterapiei cu alte metode de tratament permite:
• De a mări eficacitatea terapiei complexe
• Creșterea toleranței la efort și capacităților intelectuale.
• Vindecarea mai rapidă a pacienților.

Detalii